Príprava podkladu

Príprava podkladu pre prístrešok na auto a garáž.

Podklad pod prístrešok na auto si zákazník zhotovuje sám. Pred montážou prístrešku na auto je potrebné urobiť podklad dôkladne. Prístrešky na auto sa dajú postaviť na akékoľvek jestvujúce betónové plochy alebo základy. Ak sa len chystáte urobiť podklad, tak najjednoduchším prevedením sú betónové pätky. Hĺbka pätky by mala byť vykopaná do nezamŕzajúcej hĺbky. Základová špára musí byť vyčistená a vysypaná 10 cm vrstvou štrko-drvy. Pôdorysná plocha základovej pätky sa posudzuje individuálne v náväznosti na únosnosť základovej pôdy (zvyčajne 40×40 cm), ale pri nižšej únosnosti základovej pôdy je rozmer 60×60 cm (mokrá pôda). Výška betónových pätiek voči úrovni terénu sa prispôsobí okolitým podmienkam. Na zhotovené pätky sa pri montáži inštalujú pozinkované kotvenia, ktorými je možné regulovať výšku a rovinu prístrešku.

 podklad (2) podklad (6) podklad (7) podklad (14)

Príprava podkladu pre garáže.

Garáže je možné postaviť vo viacerých variantách ako napr. základová doska, základové pásy alebo betónové pätky. Základová doska je najideálnejšia voľba z oproti základovým pásom a pätkám, pretože máte už zároveň hotovú celú plochu. Pri použití základových pásov je potrené zvoliť taktiež správnu hĺbku pásu, ako je popísané pri betónových pätkách v príprave podkladu pre prístrešky. Šírka betónového pásu by mala byť minimálne 30cm, a výška nad úrovňou terénu minimálme 10 cm.

 podklad (1) podklad (4) podklad (5) podklad (13)

Nezamŕzajúca hĺbka tu.

Pozinkové kotvenie na prístrešok

podklad (14) podklad (15) Montáž prístrešku na auto

Pôdorysné nákresy pri betónovaní
Prístrešok 3,5x5m PDF
Prístrešok 6x5m PDF
Garáž 3x5m PDF

Montáž prístrešku na auto

Montáž Montáž prístrešku Montáž prístrešku Montáž prístrešku na auto Montáž prístrešku na auto Montáž prístrešku na auto pristresok montaz (7) Montáž prístrešku na auto Montáž prístrešku na auto Montáž prístrešku na auto pristresok montaz (11) pristresok montaz (12) Montáž prístrešku na auto pristresok montaz (14) pristresok montaz (15) pristresok montaz (16) pristresok montaz (17) Montáž prístrešku na autoMontáž prístrešku na auto pristresok montaz (19) Montáž prístrešku na auto pristresok montaz (21) pristresok montaz (22) pristresok montaz (23) pristresok montaz (24) Montáž prístrešku na auto Montáž prístrešku na auto Montáž prístrešku na auto pristresok montaz (28) Montáž prístrešku na auto Montáž prístrešku na auto Montáž prístrešku na auto Montáž prístrešku na auto Montáž prístrešku na auto Montáž prístrešku na auto Montáž prístrešku na auto Montáž prístrešku na auto Montáž prístrešku na auto Montáž prístrešku na auto Montáž prístrešku na auto Montáž prístrešku na auto

Montáž garáže

Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže Montáž garáže